Catamaran wedstrijdkalender 2011 van Muiderzand:

Ligplaatsen Muiderzand

Voorjaarsbokaal (april)

Klassenevenement (16/17 april)

Woensdagavond wedstrijden

Rondje Pampus (10/11 september)

Najaarsbokaal (oktober)

Klassenevenement (8/9 oktober)

 

Algemene informatie Marina Muiderzand
Wedstrijdorganisatie: Voor informatie over de wedstrijden bel V.vanSchaardenburgh@gmail.com (tel 06-29034392). Zeilvereniging de Roerkoning organiseert uitsluitend catamaranwedstrijden op Muiderzand en is niet verantwoordelijk voor de verhuur van ligplaatsen, en ook niet voor de catamaranlessen of het beheer van het catamaranpaviljoen. 
Strandpaviljoen: Het strandpaviljoen wordt beheerd door Roeland Touwen van Sail-Today (tel 06-28241154, r.touwen@wanadoo.nl). Ook voor catamaran- en optimistzeillessen, bedrijfsuitjes kan je terecht bij www.sail-today.nl
Verhuur van ligplaatsen tijdens voor- en najaarsbokaal: De ligplaatsen voor passanten wordt niet geregeld door de Roerkoning, maar door het havenkantoor van Marina Muiderzand (info@marinamuiderzand.nl, 036-5369151).

Wil je als passant (zonder vaste ligplaats op Muiderzand) meedoen aan de voorjaars- of najaarsbokaal?

Dat kan alleen in combinatie met een gehuurde ligplaats op het catamaranstrand. Het catamaranstrand is niet toegankelijk voor dagpassanten, met als enige uitzondering het weekend van het klassenevenement in april en oktober.

Ligplaats tijdens de Voor-/Najaarsbokaal?

Deelnemers die een ligplaats nodig hebben kunnen zich inschrijven door voor 1 april resp. voor 1 oktober een email te sturen naar het havenkantoor info@marinamuiderzand.nl. Daarna ontvang je een bevestiging van de inschrijving voor de wedstrijden en een ligplaats voor de maand april resp. oktober op het catamaranstrand. Doe het snel, want vol is vol. De kosten zijn:

€60 voor deelname voor resp. de Voorjaars- en Najaars-bokaal + €65 passantengeld Muiderzand . Totaal €125. Hier komt nog €35 bij als borg voor de slagboompas en toegangssleutel.

Ligplaats tijdens het Klassenevenement?

Wil je alleen meedoen aan het klassenevenement en een ligplaats van zaterdag op zondag voor het Klasssenevenement in april/oktober? Ook dan stuur je een email aan info@marinamuiderzand.nl. Kosten zijn:

€40 voor deelname klassenevenement + €10 liggeld voor 1 weekend (het klassenevenement in april resp. in oktober). Totaal €50,-

Voor meer info lees de flyer of bel Marina Muiderzand (info@marinamuiderzand.nl, 036-5369151).

 

Startprocedure van ZV de Roerkoning
Startprocedure : ZV de Roerkoning hanteert de standaard startprocedure (regel 26).In geval van algemene terugroep loopt de tijd door en is de herstart precies 5 minuten later. De startgroep volgorde blijft het zelfde.

Schematische weergave in pdf

 

Voorjaarsbokaal

Toegang passanten: Passanten van de voorjaarsbokaal kunnen een vaste ligplaats huren voor de hele maand via het havenkantoor (inschrijfprocedure zie hierboven). Meld je bij aankomst aan bij de balie van het havenkantoor (info@marinamuiderzand.nl,  036-5369151).
Datum: Zondagen 3, 10, 17 en 24 april 2011
Briefing: Alleen de eerste zondag 3 april 11:00.
Eerste start: Elke zondag waarschuwingssignaal om 12:00
Klassen: Aparte startgroepen Grote cats (TR<=107) en kleine cats (TR>108)
Wedstrijdbepalingen: De wedstrijdbepalingen zijn verkrijgbaar bij de inschrijving of bekijk de pdf.
Inschrijfgeld per dag: 15 euro per dag (of 10 euro 1 mans cat) voor vaste ligplaatshouders van Muiderzand.

LET OP: Deelnemers zonder vaste ligplaats moeten zich vooraf inschrijven voor het hele evenement via het havenkantoor.

Extra info bij: Victor van Schaardenburgh (06-29034392)

 

Klassenevenement F18, HC16, Dart18 en A-cat

Datum:

Zaterdag 16 april en zondag 17 april
Briefing: 11:00 op zaterdag
Eerste start: 12:00 op zaterdag en zondag
Klassen: F18, A-cat, HC16, Dart18
Wedstrijdbepalingen: Deze SI worden ook uitgereikt bij de inschrijving.
Inschrijfgeld per dag: Totaal 40 euro (25 euro op zaterdag en 15 euro op zondag).
Voor A-cats totaal 25 euro (15 euro op zaterdag, 10 euro op zondag).
Extra info bij: Dart18 (Dick Ganseman 030-2714520), A-cat (Geert Butz  0318482739), F18 en Hobiecat (Sander de Boer 0653446634)

 

Woensdagavondwedstrijden Muiderzand Cup
Datum: Eerste woensdagavond race is op 11 mei en de laatste op 7 september(inclusief prijsuitreiking).
Briefing: Geen briefing, de wedstrijdbepalingen spreken voor zich. Of informeer gerust bij de wedstrijdleiding of de andere deelnemers.
Eerste start: Elke woensdagavond om 19:30.
Klassen: Gezamenlijke startgroep voor beide klassen Grote cats (TR<=107) en kleine cats (TR>108). Kleine cats varen 1 rondje minder.
Wedstrijdbepalingen: Binnenkort gepubliceerd. Het is verplicht om mee te helpen overeenkomstig het "meehelp rooster".
Inschrijfgeld per dag: 3 euro per avond (indien lid Roerkoning) of 10 euro per avond (indien geen lid)
Extra info bij: Victor van Schaardenburgh (06-29034392).

 

 

Rondje Pampus (tevens D18 klev)

Datum: Zaterdag 10 september, zondag 11 september
Inschrijving vr 1 september: Voorinschrijven is mogelijk door uiterlijk vr 1 september 40 euro (of 30 euro voor 1mans cat) over te maken op giro 4945525, t.n.v. Roerkoning te Muiden, o.v.v. "Rondje Pampus + zeilnummer + naam van de stuurman". 

De internationale bankgegevens van Zeilvereniging de Roerkoning zijn:
  National bank account number: Postbank 4945525
  International bank account number: NL62PSTB0004945525
  Bank Identifier Code (Swift): PSTBNL 21

Aanvoer catamarans: Vrijdagavond tussen 17:00 uur en 19:00 en op zaterdagochtend van 8:00 uur tot 10:00 uur.
Ligplaats passanten:

 

Een ligplaats van zaterdag op zondag is gratis. Ook parkeren op de dijk is gratis. Het is helaas niet mogelijk voor passanten te trainen in de week vr Rondje Pampus; het is ook niet mogelijk om daarvoor een ligplaats te huren van Marina Muiderzand.
Registratie:  Zaterdagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur.
Inschrijfgeld op zaterdag: Inschrijving op zaterdag: 60 euro (2mans) of 40 euro (1 mans).
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen: deelname aan de wedstrijden voor zaterdag en zondag, lunchpakket en na afloop een heerlijk buffet voor 2 personen. 
Briefing: Zaterdag 10:00 uur en op zondag 11:00 uur.
Eerste start: Start op zaterdag 11:00 uur (Long Distance).

Eerste start op zondag 12:00 uur (3 korte baan wedstrijden). 

Klassen: Twee klassen: Grote cats (TR<=107) en kleine cats (TR>=108)
Wedstrijdbepalingen:

Voor aankondiging klik hier. De eerste dag gaat de Long Distance via pampus langs Paard van Marken naar Hoorn of Lelystad en weer terug. De exacte route van de long distance wordt tijdens briefing bekend gemaakt.

De tweede dag hebben we een korte baan wedstrijden. Afhankelijk van het weer kan er besloten worden de Long Distance race te verplaatsen naar zondag. De wedstrijdbepalingen worden uitgereikt bij de inschrijving.

Extra info:

Victor van Schaardenburgh (06-29034392)

 

Najaarsbokaal (4 zondagen)

Datum: Zondag 2, 9, 16 en 23 oktober. Let op: geen wedstrijden op 30 oktober.
Briefing: Alleen eerste zondag om 11:00 uur
Eerste start: Om 12:00 uur op eerste zondag 2 oktober.
Om 11:00 uur op zondag 9,16, 23 oktober.
Klassen: Twee aparte startgroepen voor Grote cats (TR<=107) en kleine cats (TR>=108).
Wedstrijdbepalingen: Download hier de wedstrijdbepalingen, welke ook beschikbaar zijn elke zondag bij de inschrijving.
Inschrijfgeld per dag voor ligplaatshouders: Voor ligplaatshouders van Muiderzand 15 euro per dag (of 10 euro per dag voor 1-mans cat).
Inschrijfgeld en ligplaatsen voor passanten tijdens najaarsbokaal:

Voor deelnemers zonder vaste ligplaats:

reserveren van een ligplaats is verplicht. Stuur svp een email naar info@marinamuiderzand.nl en je ontvangt een bevestiging van je inschrijving voor de wedstrijden en een ligplaats voor de hele maand oktober op het catamaranstrand. Doe het snel, want vol is vol. Voor meer informatie bel je het havenkantoor (036-5369151) of bekijk je de flyer van Marina Muiderzand.

De kosten zijn: €60 voor deelname Najaarsbokaal + €65 voor passantengeld Muiderzand. Totaal €125. Dit is excl. €35 voor borg van slagboompas & sleutel.

Extra info bij: Victor van Schaardenburgh (06-29034392).

 

Klassenevenement F18, HC16, Dart18 1-up, A-cat

Datum:

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober.
Briefing: 11:00 op zaterdag
Eerste start: 12:00 op zaterdag
11:00 op zondag
Klassen: F18, HC16, Dart18-1up, A-cats
Wedstrijdbepalingen: Worden uitgereikt bij de inschrijving, of download ze hier.
Inschrijfgeld per dag: Voor vaste ligplaatshouders van Muiderzand 40 euro totaal (of 30 euro voor 1 mans).
Inschrijfgeld voor niet-ligplaastshouders van Muiderzand

Schrijf je in voor de wedstrijd door een email te sturen naar info@marinamuiderzand.nl. Kosten zijn: €40 voor deelname klasse evenement + €10 liggeld van zaterdag op zondag. Dus totaal €50,-

Heb je al €125,- betaald aan Marina Muiderzand voor de  najaarsbokaal plus ligplaats, dan betaal je €25,- extra aan de Roerkoning voor het klassenevenement op zaterdag. Dus €150,- totaal voor najaarsbokaal+klassenevenement+ligplaats. 

Extra info bij: Dick Ganseman of Sander de Boer