Wie wil de Roerkoning helpen bij de wedstrijdorganisatie?

 

De wedstrijdorganisatie van de Roerkoning heeft een GROOT probleem! Wedstrijdzeilers en leden van de Roerkoning verwachten altijd dat er goede wedstrijden georganiseerd worden op Muiderzand. Helaas is dat geen vanzelfsprekendheid meer.

 

Vanwege het te kort aan wedstrijdleiders/protestcommissieleden en vrijwilligers ziet het er naar uit dat we komend seizoen een paar zondagen moeten schrappen van de wedstrijdkalender. In de wedstrijdorganisatie is er helaas nauwelijks een wedstrijdleider meer over die een wedstrijd kan en wil organiseren, vanwege verhuizing of gebrek aan vrije tijd. Het inhuren van Regatta Service Europe biedt ook weinig soelaas, omdat die mannen ook druk bezet zijn en zich moeten verdelen over meerdere evenementen bij organiserende verenigingen.

 

Het is nu echt de hoogste tijd dat leden zich melden om te helpen bij de wedstrijden. Maar dan ook echt helpen, dus niet alleen even een baan uit te leggen om vervolgens mee te zeilen, maar echt helpen in de wedstrijdorganisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: contact onderhouden met NFB, Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade, Marina Muiderzand, vrijwilligers en sponsors; maken van aankondiging en wedstrijdbepalingen; een briefing doen; een baan uitleggen, uitvoeren van start- en finish procedures; behandelen van protesten; verwerken van de uitslag in de computer. Wees nu niet bang dat je vervolgens voorgoed  vast zit aan de wedstrijdorganisatie van de Roerkoning. Dat valt echt wel mee. Als slechts een paar mensen zich aanmelden, dan hoef je maar 1 zondag per jaar te helpen, zodat het lief en leed een beetje verspreid wordt en het voor iedereen leuk blijft. Als je ook vindt dat er wedstrijden moeten blijven op Muiderzand, meld je dan aan bij de wedstrijdorganisatie van de Roerkoning of loop eens een zondag mee.

 

We zijn dus hard op zoek naar nieuwe wedstrijdleiders. Erg handig is het volgen van een KNWV-cursus wedstrijdorganisatie van 3 zaterdagen. De cursus wordt 1 keer per jaar gegeven en de Roerkoning betaalt het.

  

 

Basismodule Wedstrijdorganisatie 2007

 

Voor wie?

De Basismodule Wedstrijdorganisatie is bedoeld voor hen die weinig tot geen ervaring hebben met wedstrijdorganisatie.

 

Cursusinhoud

De deelnemers aan deze module zullen zover wegwijs worden gemaakt dat zij in staat zijn te assisteren bij bijv. de inschrijving van de deelnemers, de start- en finishprocedures, het geven van seinen, het uitleggen van de baan, het invullen van protestformulieren, etc. Bovendien zullen de elementaire regels van de Regels voor Wedstrijdzeilen worden behandeld.

 

Kosten

Leden: € 69,- (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

Niet-leden: € 95,- (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

 

Cursusdata en -plaatsen

Regio Noord: 11 november en 9 december in Heeg

Regio Midden: 11 november en 9 december in Nieuwegein

Regio Zuid: 25 november en 9 december in Zierikzee

 

Certificaat

De deelnemers ontvangen bij afronding van deze module het certificaat "Assistent Wedstrijd- en Protestcomitélid".

 

Gevorderdenmodule Wedstrijdorganisatie 2007

 

Voor wie?

De Gevorderdenmodule Wedstrijdorganisatie is bestemd voor hen die als volwaardig wedstrijd- en protestcomitélid willen gaan optreden. De deelnemers dienen in het bezit zijn van het Certificaat Assistent Wedstrijd- en Protestcomitélid. Personen die over voldoende aantoonbare ervaring met wedstrijdorganisatie beschikken kunnen zonder de genoemde kwalificaties aan deze module te kunnen deelnemen.

 

Cursusinhoud

Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op alle aspecten van zowel wedstrijdleiding als protestbehandeling, waarbij niet alleen het wedstrijdreglement een belangrijke rol speelt doch ook het opstellen van wedstrijdbepalingen, het behandelen van protesten, etc.

 

Kosten

Leden: € 103,- (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

Niet-leden: € 124,- (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

 

Cursusduur

De cursus omvat drie dagen, waarvan twee vóór het zeilseizoen en één erna. Tevens is er een stageperiode, waarin men bij (een) zelf te bepalen wedstrijdcomité(s) in een aantal door de cursusleiding aan te geven functies, ervaring moet opdoen.

 

Cursusdata

De zaterdagen 13 januari, 3 februari en 3 november 2007.

 

Cursusplaats

Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein.

 

Diploma

De deelnemers die deze module met goed gevolg afronden, ontvangen het diploma Wedstrijd- en Protestcomitélid van het Watersportverbond.