De geschiedenis van Zeilvereniging de Roerkoning:


......
hoe het ooit allemaal begon ............ 

1969:

De Roerkoning bestaat al weer heel wat jaar. Onze "koninklijke" vereniging is destijds ontsproten uit buurtvereniging 'Ons Huis' in Amsterdam. De mededewerkers van deze buurtvereniging organiseren allerlei activiteiten voor buurtbewoners. In het voorjaar van 1969 organiseerde Ellen Vermaas, medewerkster van 'Ons Huis' afdeling Slotermeer (een wijk in Amsterdam), als nieuwe activiteit het geven van zeillessen. De staf van het buurthuis Slotermeer besloot een watersport programma op te zetten. Men dacht hierbij aan:
1. Kanolessen voor tieners
2. Roeien voor kinderen
3. Zeillessen voor tieners en volwassenen
Voor alle 3 deze activiteiten werd reclame gemaakt in de buurtbladen in Amsterdam West. Al snel bleek dat er alleen belangstelling bestond voor zeilles. Er werd lesgegeven aan volwassenen en tieners vanaf 12 jaar. De voorjaarscursus bestond uit 8 lessen, de najaarscursus uit 6 lessen(!!!) Er werden 2 Zestienkwadraten gebuurd bij Ottenhome (in Loosdrecht). Tijdens de voorjaarscursus lagen de boten ergens in Geuzenveld. Eerst moest onder allerlei bruggen doorgevaren worden voor de Sloterplas bereikt kon worden. Dit kostte veel tijd en leverde nogal wat schade aan de boten op. In het najaar kwamen de boten in de jachthaven van de Sloterplas te liggen. Dat beviel beter. Nadeel van de najaarscursus was dat het 's avonds vroeger donker werd. (Het klinkt toch wel erg bekend!). Het jaar wordt afgesloten met een verlies' van f240,-. Maar hoopt nog f340,- te ontvangen van leerlingen die nog niet betaald hebben. Van dit verlies zal het (gesubsidieerde) buurthuis overigens niet wakker gelegen hebben.

De instructeurs bestonden uit ervaren zeilers die van buitenaf werden aangetrokken en nog enigszins werden bijgeschoold, waar nodig. Aangezien er onvoldoende kennis op dit gebied aanwezig was binnen de medewerkers van Ons Huis, werden instructeurs van buitenaf aangetrokken. Deze werkten geheel belangeloos mee zonder daar een vergoeding voor te krijgen. 

1970:

In dit jaar wordt er alleen een voorjaarscursus georganiseerd. Ellen Vermaas vertrekt per 1 september naar Groningen en het buurthuis zet de zeilactiviteiten stop. Er werden dit jaar weer 2 Zestienkwadraten gehuurd. Deze zaten overvol. 76 leerlingen met alleen een voorjaarscursus. Het jaar wordt met een positief resultaat afgesloten. Dit positief resultaat maakt het verlies van 1969 ruimschoots goed. Ellen Vermaas stuurt begin juli alle instructeurs en leerlingen een brief waarin zij vraagt of men mee wil doen aan de oprichting van een vereniging  die het geven van zeillessen zal voortzetten. De eerste vergadering over de oprichting van een vereniging  wordt gehouden op 25 september. Er zijn 12 mensen aanwezig. Opvallend is de afwezigheid van Wouter Otten. Hij schijnt niet zoveel belangstelling te hebben voor de nieuwe vereniging, maar heeft zich wel beschikbaar gesteld voor advies. Enkele opmerkelijke zinnen uit de vergaderingen die vooraf gaan aan de oprichting: 'Mevr.de Jong  (die secretaris/penningmeester van de nieuwe vereniging zou gaan worden) ziet het bestuur als een soort administratieve arm van de instructeurs, de organisatie zou door bestuur en instructeurs tezamen gedaan kunnen worden.

de eerste advertentie uit 1971 Op de steiger bij Rondeel met instructeur Henk Rothe en Wouter Otten Les optuigen

1971:

Alle bestuurlijke taken werden uitgevoerd door Ellen. Na twee jaar bleek deze activiteit toch wat te groot binnen het kader van een buurtvereniging. Bovendien wilde Ellen weer gaan studeren (in Groningen) zodat ze zich niet meer bezig kon houden met de organisatie. Ze vond het echter toch jammer als deze activiteit zou doodbloeden en kwam op idee om het geven van zeilles binnen een zelfstandige vereniging voort te zetten. Daartoe nodigde ze instructeurs en leerlingen uit om hier over te praten. Na een winter vergaderen werd op 29 januari 1971  Zeilvereniging De Roerkoning opgericht met ongeveer 15 mensen. Met algemene stemmen werd de naam 'DE ROERKONING' aan de vereniging gegeven. Wouter Otten wordt voorzitter en Mevr. de Jong secretaris. Ellen Vermaas werd erelid. Helaas is de Roerkoning in de loop der jaren het contact met haar kwijt geraakt, zodat informatie uit de eerste hand niet meer te verkrijgen is. De vereniging stelde zich ten doel  'Het beoefenen en bevorderen van de zeilsport in de ruimste zin des woords. Dit is een vrij ruime stelling, wat op zich heel prettig is, maar tot op heden vormt de interpretatie van deze doelstelling nog wel altijd een punt van discussie op algemene leden  vergaderingen. Toch was de vereniging in de begintijd gericht op het leren zeilen aan minder draagkrachtigen om zodoende de zeilsport uit elitaire kringen te halen. Je begrijpt in die tijd had nog nooit iemand van een surfplank gehoord. Doordat alle instructeurs vrijwilligers waren, konden de cursusgelden laaggehouden worden. Er werd lesgegeven op gehuurde zestien kwadraten op de Sloterplas in Arnsterdam. De basis werd zo breed mogelijk gehouden. Het was de bedoeling dat iedereen zijn inbreng en  mening kon geven over de koers van de vereniging. Er werd altijd gestreefd naar druk bezette leden vergaderingen, waar dan ook alles besproken en besloten werd. Ook de traditie van commissies staat hoog in het Roerkoning vaandel. Overal werd een aparte commissie voor opgericht om een bepaalde activiteit te organiseren en daarna weer opgeheven. Voor de volgende activiteit werd een nieuwe commissie met andere mensen samengesteld. Een commissie had echter wel een permanent karakter: De zeiltechnische commissie (afgekort ZTC). Deze commissie hield zich bezig met het lesgeven en bootonderhoud en alle andere zaken die hier direct verband mee hielden.

Niet alleen de leden, maar ook de leerlingen werden sterk betrokken bij de vereniging Zo kregen leerlingen bijvoorbeeld ook een uitnodiging voor de algemene leden vergadering (hoewel ze niet mee mochten stemmen). Om de leerlingen bij de vereniging betrokken te houden kregen ze na het volgen van een beginners en (eventueel) gevorderden cursus de gelegenheid samen met andere leerlingen een boot  te huren' zonder instructeur. In Roerkoning termen werd dit destijds 'Vrije boot zeilen’ genoemd. Uit het verslag van de vergadering van 21 mei: Twee enthousiaste instructeurs willen graag met hun leerlingen 's nachts gaan zeilen. Dit wordt goed gevonden. (Misschien weer een ideetje?). Er wordt gezeild met 3 boten in het voorjaar en 2 in het najaar. 

Men zit met een instructeurs tekort. Men komt met het plan om in de zomer van 1972 een zeilkamp in Friesland te organiseren. Door gebrek aan instructeurs zal dit uiteindelijk toch niet doorgaan. Een ander plan is zeilles geven op het IJsselmeer op een groter jacht. In de cursus zal aandacht besteed moeten worden aan navigatie (peilen, bestek, kaartlezen, sturen op kompas ed.). Er word een commissie in het leven geroepen die gaat uitzoeken of hier mogelijkheden voor zijn. Verder wordt er gesuggereerd dat iedereen contributie moet gaan betalen. Dit punt verdwijnt echter van de agenda. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van f3900 Men vraagt zich af hoe De Roerkoning aan nieuwe instructeurs moet komen: via advertenties of uit oud-leerlingen? Door het niveau waarop de zeillessen gegeven worden en het vrij eenvoudige vaarwater valt er een gat. De ex-gevorderde-leerling is nog niet op instructeurniveau en De Roerkoning is niet in staat dit gat te dichten.

Peter Logchies en Joke van Santen zij zijn de eersten die door de Roerkoning in het
huwelijksbootje stappen in november 1972. Er zullen er nog vele volgen.
Een weekendje Ijsselmeerzijlen om ervaring op te doen op
ruimer water, Henk Breeman, Hans Boot en Greetje Groen.
Booteigenaar Kees Klinkenberg.

1972:

Het plan voor vrije boot zeilen wordt gelanceerd en blijkt een succes. Men komt met het idee om een theorie avond voorafgaand aan de cursus te organiseren en men denkt aan een zeilinstructie-film. De eigenaar van de jachthaven Sloterplas wil een wedstrijdje organiseren en vraagt ZV de Roerkoning hulp. De Roerkoning ziet er echter van af om hulp te verlenen omdat men hier geen ervaring mee heeft. Wel helpen instructeurs mee op individuele basis. Het meedoen aan de wedstrijd is toegestaan voor instructeurs. De gemeente wil een vrijetijdscentrum opzetten aan de Sloterplas. De Roerkoning probeert of er binnen dit plan ruimte is voor een clubhuis. Aangezien de uitvoering van dit plan nog wel even op zich zal laten wachten, en men toch graag iets heeft waar materiaal opgeslagen kan worden, zoekt men naar een voorlopig alternatief. Daarbij wordt gedacht aan een container. (Dit alles komt mij toch wel bekend voor, zal De Roerkoning in 2010 weer op zoek gaan naar een container?). Men komt met het idee een feestavond te organiseren. De Roerkoning laat deelnemersbewijzen maken. Men beseft dat deze bewijzen niet veel zeggen t.o.v. het (toen nog alleen) ANWB zeildiploma, maar de deelnemers vinden het leuk. 

De ontwerpstatuten zijn nog steeds niet gereed.
Als activiteit wordt een botterweekend georganiseerd. Overwogen wordt om een Sailhorse aan te schaffen en hiermee op het IJsselmeer te gaan lesgeven. Maar men ziet er toch maar van af omdat men deze boot ook niet onder alle omstandigheden geschikt vind voor het IJsselmeer.

      
Verzamelen voor zeilkamp in Friesland in 1973 Terugvaren na de zeiltocht in Friesland. Boot aftuigen in Friesland.

1973:

Het zeilkamp in Friesland komt nu echt van de grond. Het plan IJsselmeerzeilen komt nu ook van de grond Men wil 6 weekenden een boot huren om instructeurs te gaan opleiden. Het plan ziet er als volgt uit: Een aantal Roerkoning instructeurs die voldoende ervaring op ruim water hebben geven een aantal weekenden instructie aan geïnteresseerde leden. Na een jaar proefdraaien, zal in 1974 les gegeven worden aan leerlingen van buitenaf. De praktijklessen worden vooraf gegaan door 4 theorie avonden waarin navigatie zal worden behandeld. Er wordt gezeild met een stalen jacht van 8,5 meter. Een aantal instructeurs wil toch wel op wat interessanter zeilwater zeilen zoals de Sloterplas. Men heeft echter geen geld (over) voor een eigen boot. Daarom wordt voorgesteld om een vereniging op te richten die een aantal boten koopt en beheerd. Deze vereniging zou moeten draaien als "onder afdeling" van De Roerkoning. De contributie zou ongeveer fL150,- per jaar moeten worden. Dit plan haalt het uiteindelijk niet. Hanni Spitteler wordt instructrice bij de Roerkoning. Op Wouter Otten na is zij het langst lid van De Roerkoning.  In ieder geval het langst actief lid! De vergadering machtigt het bestuur op grond van de tot stand gekomen statuten verdere stappen te nemen tot koninklijke goedkeuring (?)   

Het IJsselmeer zeilen is geen succes gebleken. De instructeurs voldoen niet en organisatorisch is er ook van alles mis gelopen. Er is weinig van instructie terecht gekomen. Wel werden veel kroegen bezocht. Men schaft een stencil machine aan. Willem en Anco waren toen dus duidelijk nog geen lid! De Roerkoning ontving een brief inzake eventueel lidmaatschap van het KNWV. Na een lange discussie kwam men tot de conclusie dat dit tegen het principe van de vereniging was vanwege 'het officiele gedoe en de blauwe blazers'. 14 jaar later zal het er toch van komen. De blauwe blazers van het KNWV zijn dan versleten en de geitewollensokken van De Roerkoning ook. Het vermogen van de vereniging is eind 1973 fl.820,-.

Het eerste lesboekje Lessen met Henk Rothe Weer terug op de steiger

1974:

Er wordt het hele jaar gelest met 4 boten. Het eerste plan voor een open dag komt op tafel. Die valt gedeeltelijk in het water vanwege het slechte weer. Gelukkig is er SOEP (nog niet van Harry, want die was nog geen lid. Wat hebben wij toch met soep?). Het IJsselmeerzeilen wordt toch doorgezet met instructeurs van buiten af. Het lesgeld is f250 per persoon. Men wil advertenties zetten in alle grote watersport bladen. Uiteindelijk zijn er 8 leerlingen. Toch besluit De Roerkoning aan het einde van het jaar te stoppen met dit project.

    
Boten terugbrengen naar Loosdrecht achter de doerak van de familie de Jong. Botterweekend met mevrouw de Jong, Piet Dekker en Greetje Groen. Botterweekend met o.a. Siemon Dierdorp, Piet Dekker,
Johan Goedegebuure, mevr. en meneer de Jong en Greetje Groen.

1975:

zEr worden donaties gegeven aan diverse verenigingen omdat het kassaldo naar de mening van veel leden te hoog wordt. Met het eigen onderkomen van De Roerkoning wil het niet vlotten. Besprekingen met W.S.V. Sloterplas lopen stuk. Het voorstel komt om maar weer eens met de gemeente te praten. (is al eens geprobeerd). Maar enk8ele realisten vragen zich af wie de bardiensten zal draaien en wie het gebouw schoon houdt e.d. Men ziet er daarom toch maar vanaf om verdere stappen te ondernemen. Uit de notulen van de leden vergadering:
Bij controle van de kas bleek er een overschot te zijn, daar dit waarschijnlijk op een telfout berust,  wordt de kas opnieuw gecontroleerd. (troost voor Saskia). Over het algemeen werd de open dag niet als geslaagd beschouwd. Er kwamen weinig mensen. (troost voor Martine). Het aantal leden is 66. Toch heeft de zeiltechnische commissie moeite om voldoende instructeurs te vinden... (klinkt bekend).  

De omzet in 1975 was 24.000 gulden daarvan kon 2000 gulden aan het kasgeld worden toegevoegd. Het aantal leerlingen was 189!! Hiervoor werden 4 boten ingezet. Een zeilcursus van 8 lessen koste toen bij De Roerkoning 88 gulden! Ook dit jaar wordt weer in de zomer een zeilkamp in Friesland georganiseerd.

1976:

31 jan 1976 wordt het eerste lustrumfeest gevierd. Het budget hiervoor was f2000,-. Het budget voor het lustrumfeest 1991 is ook f2000 maar dat is wel 15 jaar later. Dit waren duidelijk de vette jaren voor De Roerkoning. De open dag wordt georganiseerd aan de Sloterplas. Er zullen verschillende leden met hun eigen boot komen...(toen ook al?). De leerlingen indelingslijst van 1976 vermeld twee bekende leden Silvia Kerkwijk en Henk Degenaars. De Roerkoning organiseert een instructieweekend voor instructeurs op de Kaag. Dit zal een  jarenlange traditie blijven, tot het zo slecht gaat met de kielboot dat dit niet meer op te brengen valt.

Uit de notulen 11-8-76:
Wouter (Otten, de toenmalige voorzitter) vertelde dat we nu een echte vereniging kunnen worden. We worden dan ingeschreven bij de kamer van koophandel. De ledenlijst heet in die tijd nog 'Lijst  van medewerkers'. Het kasgeld is met 2000 gulden gedaald. Dat was ook de bedoeling want de vereniging heeft te veel geld vind men. Het kassaldo eind 1976 bedraagt fl.270,-.

1977:

Er ontstaat onenigheid binnen de vereniging over de gang van zaken tijdens het zeilkamp in Friesland. Er wordt een commissie ingesteld die een oordeel moet geven over de gang van zaken tijdens zeilkampen. Het blijkt moeilijk te zijn een nieuwe penningmeester te vinden. De instructeurs springen blijkbaar een beetje moeilijk om met de boten. Reden voor de ZTC om  hierover een brief te schrijven naar de instructeurs. Boten werden in die tijd nog over het water teruggebracht naar Ottenhome in Loosdrecht. Uit de notulen valt op te maken dat een ervaring op zich was. (Misschien hebben we nu met het naar de open dag op Muiderzand varen van de Valk deze traditie weer een beetje  hersteld!). Een van de leden heeft gehoord van de leidraad voor zeilers. Bij de overige leden van de ZTC is dit boekje onbekend. Maar men 'wil wel overwegen dit boekje ter goedkeuring te lezen’! Wouter treed af als voorzitter, Hans Selter neemt zijn plaats in.

     1978:

Er wordt een reglement voor de zeiltechnische commissie gemaakt aangezien de verantwoordelijkheden van de commissie niet duidelijk zijn. Leuk is  dat dit enkele malen in de geschiedenis van De Roerkoning herhaald wordt. Blijkbaar zijn de commissieleden na een paar jaar vergeten dat er een reglement bestond en beginnen dit dan ijverig opnieuw te schrijven onder het motto: Er moet nu eindelijk maar een reglement voor commissies  komen! Het zeilkamp wordt georganiseerd met tjalk als moederschap. Naar aanleiding van dit zeilkamp ontstaat onenigheid binnen de vereniging. Donkere wolken pakken zich samen boven het eens zo hechte vriendenclubje dat De Roerkoning heet. Een aantal oudgedienden zegt zijn lidmaatschap op. Tijdens het zeilkamp lijken verschillende zaken uit de hand gelopen. Er volgen felle discussies tussen het bestuur en de zeilkampcommissie.

De zeilkampcommissie dreigt op te stappen en voor zich zelf te beginnen. Er wordt gestemd over voortzetting van zeilkampen in de toekomst. De uitslag luid: 17 voor zeilkamp, 14 tegen en 4 onthoudingen. de zeilkampers vormen blijkbaar toch een grote groep binnen de vereniging. de voorzitter en een aantal overige bestuursleden treden af en zeggen hun lidmaatschap op omdat zij als bestuur  niet de verantwoording voor de zeilkampen op zich willen nemen. Op het aftreden van het bestuur wordt geschokt gereageerd, en aantal leden vragen om bezinningstijd en het bijeenroepen van een nieuwe ALV. De conclusie is dan dat het organiseren van zeilkampen te ver buiten het blikveld van De Roerkoning valt. Er is geen controle op mogelijk. Er zal een nieuwe vereniging worden opgericht die ‘Het Helmhout’ (origineel hè) gaat heten.  Deze zal de organisatie van zeilkampen op zich nemen. De Roerkoning zal samenwerken met deze vereniging t.a.v. boothuur. Het aantal leerlingen is dit jaar 137.

SI
Thomasvaer en Pieternel geschreven en opgevoerd tijdens
10 jarig bestaans feest van de Roerkoning door Cor en Rikst Veninga.
10 jaar Roerkoning. Uitnodiging voor het tweede lustrum.

1979:

De Roerkoningafsplitsing gaat niet ‘Het Helrnhout' maar 'Recht So Die Gaat’ (RSDG) heten. Naar verluidt bestaat deze vereniging nog steeds en organiseert nog steeds zeilkampen met een tjalk. Na een uitgebreide discussie wordt besloten om RSDG een schenking te geven van 1000 gulden. Men denkt hiermee het zeilkamp probleem te hebben afgekocht en hoopt dat men nooit meer aan de zwarte bladzijden van de vereniging wordt herinnerd. Overigens biedt RSDG aan deze f1000 in jaarlijkse termijnen van f 200,- terug te betalen. Dit voorstel wordt aangenomen en zo zal het ook geschieden. Er wordt  voorgesteld een  kroegentocht te houden met boten door de Amsterdamse grachten  Dit blijkt een succes te zijn.
Het blijkt nodig te zijn de statuten bij te stellen, de belangrijkste punten zijn:
A) Het wijzigen van de doelstelling van de vereniging.
B) Het lidmaatschap. Moeten leerlingen nu wel of geen lid zijn.
Dit klinkt bekend! het zal echter 5(!)  jaar duren voordat de nieuwe statuten klaar zijn.
Op 30 september wordt een Loosdrecht dag gehouden. Het programma: Koffie en soep op een eiland, zeilwedstrijd(!) en eten in een restuarant. Wie er verantwoordelijk was voor de soep  wordt niet vermeld, maar Harry Heym was toen al lid! Er wordt overwogen een kostendekkende  contributie te vragen aan 1angdurig inactieve leden. Het aantal leerlingen was dat jaar 141. Het jaar wordt afgesloten met een verlies van f2329,- Maar daar schijnt niemand zich druk over te maken, ondanks de eerste tekenen van een dalend leerlingenaantal. Het eigen vermogen van de vereniging is in dat jaar fl 9772-.  Aan het einde van het jaar komt er weer rust binnen De Roerkoning. De onderlinge onenigheid is opgelost doordat de zeilkampers de vereniging hebben verlaten. Han Pluymers probeert toch een zeilkamp op te zetten met een nieuwe kampcommissie. er wordt over gestemd. De uitslag laat zich raden: 1 voor,23 tegen en 9 onthoudingen. Vanaf 9-11-1979 neemt Cor Veninga het voorzitterschap van Wouter Otten over.  

1980:

Iemand komt op het idee Roerkoning sweaters te gaan laten maken. op zich niet zo een slecht idee  maar waarom moest dat nou in allerlei onzinnige maten. Die dingen zijn ons jarenlang blijven achtervolgen! Er wordt een commissie opgericht om het 2e lustrumfeest te organiseren. Het aantal leerlingen loopt terug. Er zijn onvoldoende leerlingen om de drie gehuurde boten te vullen. Er worden allerlei pogingen ondernomen om het aantal leerlingen te handhaven. Zoals de knipkaart. De leerlingen kunnen een knipkaart (!!!) om vijf (!) keer te gaan  zeilen onder begeleiding van een instructeur. De tijden dat gezeild wordt moet onderling geregeld worden. Of: Korting wanneer een leerling zich meteen inschrijft voor een voor- en najaarscursus. De mogelijkheid van bioscoop reclame wordt zelfs overwogen. Dit laatste blijft bij een voorstel. Pluymers zoekt een alternatief voor het da1end aantal leerlingen: Surfen bijvoorbeeld. Hij doet een voorstel om hier iets aan te gaan doen. (in eerste instantie voor instructeurs). Er wordt door de leden niet direct gereageerd. men wacht af. Schuift voor zich uit en kijkt de kat uit de boom.

Het Roerkoning feest wordt gehouden in feestschip D’Aemstel. Uit de notulen van 25 april 1980: Harry vraagt uitleg over het bindrif!!! (Sorry Harry, maar ik vind dit zo geestig dat het niet onvermeld mocht blijven). Tot nu toe hadden alle boten een rolrif. Er wordt tot diep in de winter oeverloos gediscussieerd over het bindrif. De Roerkoning maakt dit jaar f l057,- verlies Het eigen vermogen van de vereniging daalt tot f8714,-.
Er zijn leerlingen die wel les hebben gehad maar nog niet betaald hebben! Er worden plannen gemaakt voor een zeilkamp in 1981, maar men is er toch huiverig voor en na een emotionele discussie wordt gestemd en met 6 stemmen voor het zeilkamp, 13 tegen en 5 onthoudingen besloten om toch maar van het zeilkamp af te zien.  

1981:

De Roerkoning doet een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam. Zonder succes overigens. Er zit weinig uniformiteit in de lesmethoden. De ZTC wil hier wat aan doen. Bovendien klaagt de ZTC over een te kort aan instructeurs. Surfen wordt voortgezet met 15 leerlingen en 2 planken. Silvia van Kerkwijk is instructrice. Helaas is er maar een surfpak! Er worden 2 instructiedagen gehouden De Roerkoning verhuurd  voor  een aantal middagen per week een boot aan de Osdorper Scholen Gemeenschap. Ook dit jaar wordt gevaren met 3 boten. Er wordt voorgesteld om de leden lijst op te schonen. Er zijn te veel inactieve leden. Een brief van de ZTC aan de inactieve instructeurs valt verkeerd bij sommige instructeurs. Het jaarverslag van de ZTC vermeld: 'De vette jaren zijn ook voor onze vereniging voorbij'. De lokatie Nieuwe Meer wordt voor het eerst genoemd als alternatief voor de Sloterplas. Cor Veninga treed halverwege de zomer af als voorzitter. Otto Hendrickx wordt (tijdelijk) de nieuwe voorzitter. Na de algemene ledenvergadering wordt het voorzitterschap weer over genomen door Wouter Otten voor 1 jaar, omdat niemand anders beschikbaar is. De zogenaamde 'coordinatie vergadering' wordt in het leven geroepen. Dit is een vergadering waar de commissies samen met het bestuur de algemene leden vergadering voorbereiden. De tijd van maandelijkse vergaderingen met de hele vereniging is voorbij.

1982:

Er wordt voorgesteld om met 2 boten op de Sloterplas en (experimenteel) met 2 boten op het Nieuwe Meer te gaan varen. Dit stuit bij een aantal leden op bezwaren. Zeilen op het Nieuwe Meer is veel moeilijker. Er zijn weinig aanlegpalen voor hijsen en strijken. De vereniging zal uiteen vallen door twee locaties. Er is beroepsvaart. Traditioneel horen we op de Sloterplas thuis.(!)  Het voorstel wordt echter toch aangenomen. De boot komt te liggen bij Jachthaven Waterlust. Na atloop van het seizoen blijken de meeste instructeurs het Nieuwe Meer toch een betere locatie vinden dan de Sloterplas. Hoewel er plannen zijn voor vier boten worden het er uiteindelijk toch maar twee, het gaat steeds slechter. Het totaal aantal leerlingen voor dat jaar is maar 58. Het surfen trekt op de twee instructiedagen totaal 17 leerlingen. De schade aan de surfplanken bedraagt fl65,-. Toch wordt het geheel geslaagd genoemd. Het zijn moeilijke tijden voor De Roerkoning.  Zowel het leerlingen aantal als de opkomst van leden op de ALV lopen terug. Het bestuur ziet zich genoodzaakt iets krachtiger te gaan besturen als tot nu toe gebruikelijk in De Roerkoning. Zoals men zegt: Dit is iets geheel nieuws voor De Roerkoning. Han Pluymers volgt Wouter Otten op als voorzitter. Het eigen vermogen van de vereniging is aan het einde van 1982 f9900,-.

 

1983:

De eerste plannen voor catamaranzeilen worden gelanceerd. Het plan is om een dag 'catamaran instructie’ te geven op de Vinkeveense plassen. De kosten bedragen f35,- per 3 uur met 2 leerlingen per boot. De deelname staat alleen open voor Roerkoning instructeurs of vrije boot zeilers. Instructie (!) wordt gegeven door Harry Heym (!??) en Han Pluymers (?). Er wordt gezeild met een Prindle 16, 14 deelnemers melden aan. Aangezien het organiseren voor zeilkampen binnen Roerkoningverband op te veel bezwaren stuit doet Pluymers dit op eigen initiatief. Hij maakt hierbij wel gebruik van Roerkoning instructeurs. Zo start Pluymers zijn bekende HAJO zeilzwerfkampen, waarbij zijn eigen Friendship als moederschip dient. Dat deze zeilkampen toch positieve gevolgen kunnen hebben mag wel blijken dat een van de toenmalige instructeurs inmiddels getrouwd is met een deelneemster. Er wordt reclame gemaakt voor zeillessen via een radio piraat. Het aantal leerlingen is echter zo laag dat maar met één boot (op de Sloterplas) wordt gelest. Het seizoen begint heel slecht. Dankzij de inzet van de instructeurs wordt het jaar toch nog met een positief resultaat afgesloten. Als dank voor hun inzet biedt de Roerkoning alle instructeurs die dit jaar hebben meegewerkt een etentje aan in een Joegoslavisch restaurant. Een complete kielbootcursus (8 lessen) kost dat jaar f150-. Ondanks het sterk gedaalde aantal leerlingen en het feit dat maar les gegeven werd met één boot, wordt dit jaar toch met f4897- positief afgesloten. Het eigen vermogen van de vereniging is nu fl4.798-

Er worden (vage) plannen gemaakt om catamaran zeilles te gaan geven. Een lid (Fred Best) denkt er over een catamaran te gaan kopen. De Roerkoning zou die catamaran dan kunnen huren voor lesgebruik. Uiteindelijk gaat het hele plan toch niet door omdat Fred afziet van de aankoop.

1984:

Na vele jaren zijn er dan toch eindelijk  nieuwe statuten klaar! De lesindelings formulieren van dat jaar vermelden enkele opmerkelijke namen: Willem van der Heide, Anco Garsten en Jaap Kos. Als activiteit wordt er dit jaar wadlopen georganiseerd. De dag catamaranzeilen wordt weer op de Vinkeveense plassen gehouden. Nu in de vorm van vrij zeilen. Blijkbaar is er van de ‘ínstructie’ vorig jaar niet veel terecht gekomen. Alleen  Roerkoning instructeurs mogen meedoen. Er wordt dus nog geen les gegeven aan leerlingen. In september wordt nog een catamaran zeildag voor leden bij Kijkduin georganiseerd. Zc krijgen daar les van instructeurs van de  daar gevestigde zeilschool. Er is weinig wind. De catamaran zeildagen tot nu toe worden toch al geteisterd door weinig wind. Gezien de ervaring van de deelnemers misschien maar goed ook!

Op 13 juni laat Han Pluymers weten af te treden als voorzitter en als lid van de ZTC wegens meningsverschillen binnen de ZTC. Harry Heijm wordt gevraagd zijn plaats (voorlopig) in te nemen.  

De surf cursus wordt na twee keer uitstellen definitief afgelast. Het waait tc hard. De surf cursusdagen worden nu niet meer op de Sloterplas maar op Muiderberg gehouden. (Omdat Willem van der Heide daar altijd zijn hond uitlaat.). Er melden zich dat jaar 90 kielboot leerlingen aan voor een cursus. Als activiteit wordt dat jaar een dag zweefvliegen en parasailing georganiseerd. Op de najaars ALV wordt er een plan gelaceerd om naast kielboot les ook catamaran les te gaan geven. Het idee is afkomstig van Han Pluymers, maar Willem van der Heide wordt voor dit karretje gespannen. Men heeft contacten gelegd met een catamaranzeiler uit Spakenburg. Deze weet een catamaran  te koop voor f4500,-. De catamaran is nu nog eigendom van Dhr Zinkstok, de vader van Jan. Een catamaran is niet te huur dus de Roerkoning zal er zelf een moeten aanschaffen. Dit valt al verkeerd bij de leden. Wil de Roerkoning wel eigen bezit’. Dit past niet in De Roerkoning traditie.
Even een paar opmerkelijke punten uit 'het plan’:
De verzekering kost 185,- (!!!!) per jaar. Dit blijkt achteraf inderdaad te kloppen!!
Het onderhoud weet men iets minder nauwkeurig in te schatten: f400,-
Hoewel men snel moet handelen als men alle plannen voor het komende seizoen wil realiseren, besluit de ALV de beslissing uit te stellen. Men wil niet ‘onder tijdsdruk beslissen’. (Komt bekend voor.)

1985:

Op 7 jan wordt een nieuwe 'ALV speciaal' voor de catplan bijeen geroepen. er zijn maar 13  leden aanwezig. De meeste tegenstanders op de vorige ALV zijn thuis gebleven. (Komt ook bekend voor.) Toch weten de tegenstanders er  door te krijgen dat er te weinig leden aanwezig zijn en het dus niet verantwoord is een beslissing te nemen. Dat de tijd dringt wordt niet  relevant geacht. Het is tenslotte een aanschaf waarbij naar Roerkoning begrippen veel geld gemoeid isid is: f4500,- Het blijft dus bij een avondje discussiëren zonder dat daadwerkelijk beslissingen worden genomen. De 'catamaran groep' is van mening dat het steeds moeilijker wordt de kielboten vol te krijgen en dat het daarom misschien zinvol is te zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld catamaranzeilles. Een aantal leden vindt echter dat De Roerkoning voldoende reserves heeft en dat we nog jaren  verliesgevend met kielboten kunnen doordraaien voordat de vereniging echt op z’n gat gaat. Men vind het een bezwaar dat 'de zaak er doorgejaagd’ wordt. Bovendien vreest men voor een clubje binnen een club. Daarbij komt dat de Roerkoning 'uit principe’ (?) geen eigen bezit wil. dat staat in statuten!... gelooft men...o nee, het staat er toch niet in... Hoe kan dat nou? Op de ALV van 23 januari zijn wederom slechts 13 leden aanwezig. Er wordt wederom geprobeerd de beslissing uit te stellen omdat weinig leden aanwezig zijn. Dit voorstel haalt het echter niet. Wel of geen catamaran is het pumt van discussie maar men is het er over eens dat: 'De goede oude tijd met 4 boten op de plas en de daarmee samenhangende gezelligheid niet meer terugkomt'. Uiteindelijk wordt het voorstel voor aanschaf van een catamaran aangenomen. De ZTC (aanwezig met 3 leden) stemt tegen. Zo koopt de Roerkoning een oude houten Tornado (zeilnr. K45). Dat je voor f4500  geen catamaran kan kopen waar je les mee kunt geven, heeft nog niemand door. De boot blijft dan ook alleen maar drijven door het enthousiasme van de catcommissie. 

In April gaat men van start met het opleiden van instructeurs onder leiding van Dick Garritsen en Jan Zinkstok. Er blijkt wel voldoende belangstelling van potentiële leerlingen voor het catzeilen. De lessen worden gegeven vanaf Muiderberg. Muiderberg wordt nu een vaste Roerkoning locatie. De samenstelling van de catcommissie wijzigt zich echter continue. Dankzij de inzet van Willem en Titus komt het een en ander toch van de grond. Dat de catcommissie zich ten aanzien van de lessen erg onzeker voelde blijkt wel uit allerlei overdreven regeltjes die gesteld werden. Er werd een contract opgesteld voor leerlingen en instructeurs, om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken zou houden. Het contract voor de leerling hield ondermeer in dat deze er op toe zag dat de instructeur de boot op diverse plaatsen controleerde voordat er gezeild werd (?). Ook was een bepaald gebied op het IJmeer uitgezet waar men niet buiten mocht komen (wat iedereen toch deed). Tot slot was het plan om een enorme skippybal (!!!) boven in de mast te bevestigen om zodoende eventueel doorkenteren van de cat te voorkomen. Dit is er nooit van gekomen omdat de bevestiging van de skippybal na 10 minuten zeilen al stuk ging. Het bestuur bleef echter jarenlang druk uitoefenen op de cat commissie om die bal in de mast te maken. (wisten zij veel..) De open dag wordt dat jaar voor het eerst op Muiderberg georganiseerd, nadat jarenlang geen open dag meer gehouden is. De open dag staat dat jaar in het teken van de kennismaking met de cat. De surfcursussen worden wederom geplant vanuit Muiderberg. Er komt echter weinig van terecht. Als Roerkoning activiteit wordt wederom het wadlopen georganiseerd. 

Het jaarverslag van de catamaran telt maar liefst 3 pagina's. Dit verslag vermeldt o.a.: 'Een van de eerste activiteiten was het bezichtigen van de boot bij dhr Zinkstok....het bleek een tamelijk oude boot te zijn'. Verder vermeldt het verslag ...Het een en ander resulteerde erin dat de betrekkelijk onervaren instructeurs de eerste cursus veel leerden, zij het steeds iets eerder dan hun leerlingen.' En: 'Willem was veel tijd kwijt aan het repareren van de diverse gebreken'. (lees: Het dichten van gaten.) Tevens ontstond mastbreuk door een breuk in diamant verstaging. Met een van Dick Garritsen geleende mast werden de cursussen afgemaakt. Het onderhoud voor de zomer blijkt toch meer dan begroot: f817,-. De catamaran kan het seizoen echter afsluiten met een positief resultaat van f2000,-. Daarvan wordt echter al f1300,-gereserveerd voor 'bootverbetering' in de winter.Niettemin geeft de ALV toestemming door te gaan met de catamaran.

1986:

Dit jaar bestaat De Roerkoning 15 jaar. Men besluit er geen aandacht aan te geven, gezien de 'slechte tijden'. Men wacht tot het 20 jarig bestaan, 'als we dan nog bestaan'.  De kielboot commissie stelt voor dit jaar gebruik te maken van de Flytour van Jim Dienaars op de Sloterplas. Voor het Nieuwe Meer wordt dan een Zestienkwadraat gehuurd. Om het instructie nivo op pijl te brengen stelt de kielboot commissie voor dat alle instructeurs het kielbootzeilvaardigheidsbewijs van het KNWV moeten halen. Dit voorstel wordt aangenomen maar nimmer in de praktijk uitgevoerd. Johan van Wijngaarden wordt aangenomen als secretaris op de voorjaars ALV. In bestuurlijke zin gaat het niet goed met De Roerkoning. Men verwijt het bestuur duidelijk een gebrek aan leiding. Op de najaars ALV stelt Titus zich kandidaat als voorzitter en presenteert hierbij samen met Johan van Wijngaarden een algemeen reorganisatie plan. Het reorganisatieplan ziet er als volgt uit:

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De ZTC wordt opgeheven en gaat over in kielboot commissie. Daarnaast wordt een (vaste) feestcommissie opgericht. (later wordt deze naam omgedoopt in activiteiten commissie). Uit de kielboot-, catamaran-, feest-, en publiciteit- commissie wordt een lid afgevaardigd in het bestuur. Op die manier moet een beter contact tussen bestuur en de diverse commissie's gewaarborgd zijn. Harry Heym wordt voorgedragen als bestuurslid (en voorlopig enigste lid) van de feest commissie. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Titus Spierings - voorzitter
Johan van Wijngaarden - secretaris
Louise Appel - penningmeester
Henk Terlien - bestuurslid kielboot
Han Hoetmer - bestuurslid catamaran
Harry Heijm - bestuurslid feestcommissie
Peter de Balbiaan - bestuurslid publiciteit
Inclusief 'bootverbetering in de winter 86/87 is er dit jaar voor ruim 2400 gulden verspijkert aan de catamaran. Het resultaat voor de cat is dit jaar dan ook maar f25,- positief. Niettemin vermeldt het catamaran jaarverslag dat de cat het dit seizoen redelijk gehouden heeft. 'Alleen kwam er aan het einde van het seizoen een scheur in de zwaardkast waardoor de vaartijd beperkt moest blijven tot 2 uur omdat legen van de romp dan noodzakelijk bleek.', zo vermeldt het catamaran jaarverslag: 'Hier zal in de winter naar gekeken worden’. Natuurlijk kwamen er in winter nog andere verborgen gebreken naar voren. Dit liep dus uit op weer een hele steenkoude winter sleutelen aan de catamaran met hout en epoxy dat niet hard wilde worden door de kou. Van surfinstructie is dit jaar net als vorig jaar weer niets terecht gekomen. Men besluit deze activiteit voorlopig stop te zetten. Het komt er echter op neer dat het definitief afgelopen is met surfen binnen De Roerkoning. De gehuurde Flytour van Jim Dienaars bleek geen succes. De kielboot draait 150 gulden verlies. Met alle bijkomende kosten bedraagt het verlies voor de vereniging 2400,- gulden, waarmee het eigen vermogen van de vereniging op fl5.618,- komt. De verenigingsavond op de eerste woensdag van de maand wordt in het leven geroepen.

1987:

Dit jaar wordt er voor het eerst met een Valk i.p.v. een Zestienkwadraat gelest. Dit veroorzaakt nogal wat opschudding.. Er wordt toch al jaren 'traditioneel’ met Zestienkwadraten gelest? De Kielboot commissie weet de ALV echter toch te overtuigen. Er zijn totaal 43 aanmeldingen voor de kielboot. Er wordt gelest met  een Valk op het Nieuwe Meer. De Valk blijkt na afloop van het seizoen goed te zijn bevallen. De Sloterplas, waar het allemaal begonnen is, komt hiermee definitief als Roerkoning locatie te vervallen. Met de catamaran gaat het niet goed. De rompen blijken erg slecht te zijn. Gaten vallen er spontaan in. Er is daardoor ook veel les uitval. Het verlies voor de catamaran is dat jaar dan ook f900,-. De catcommissie komt tot de conclusie dat er met deze boot niet meer door te gaan is. De keuze is: Of stoppen met catamaranlessen of een andere boot. De keuze valt daarbij op een Dart 18 geleverd door Mulder Catamarans. We kunnen een 1 jaar oude Dart kopen tegen een heel redelijke prijs, en onze oude Tornado inruilen. Het bestuur wil snel een standpunt innemen over de catamaran. Het is belangrijk dat het punt nieuwe catamaran op de najaars ALV wordt behandeld. De catcommissie heeft dan voldoende tijd zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Een bestuurslid weigert echter een ‘beslissing onder tijdsdruk' te nemen en vind dat we beter een cat bij Ottenhome kunnen huren (detail: Ottenhome verhuurd geen catamarans). De catcommissie bereid de ALV nauwkeurig voor. Er wordt een maand lang elke week vergaderd en alle mogelijke tegenargumenten worden overwogen. Door deze goede voorbereiding en doordat de meerderheid van het bestuur achter de catcommissie staat wordt het voorstel aangenomen.  De rood-wit-blauwe Dart 18 nummer 4076 wordt aangeschaft. De kielboot sluit het jaar af met een winst van f700,- maar mede door het verlies van de catamaran en de algemene kosten komt het totaal verlies van de vereniging op f2133,-. Het eigen vermogen van de vereniging is nu fl3.485,- Door een gespreide betaling van de nieuwe catamaran kunnen we volgend jaar net voorkomen dat we in de rode cijfers belanden.  

Naast het catamaran voorstel worden nog twee andere voorstellen door het bestuur gelanceerd. Aanvragen van het KNWV lidmaatschap en het voorstel tot invoering van contributie. Dat dit laatste voorstel een gevolg is van het KNWV lidmaatschap, zal niemand ontgaan zijn.   Beide voorstellen worden na enige discussie aangenomen. Titus stelt voor om een verenigingsblad in bet leven te roepen. Hijzelf zal de eindredactie doen. Het voorstel wordt aangenomen. Henk Terlien en Michael Boelrijk trekken zich terug uit de kielboot commissie. Deze commissie bestaat nu alleen nog uit Rob Korver en Wiebe Haag. Er is geen belangstelling om deze open gevallen plaatsen op te vullen. Louisc treed af als penningmeestcr. De volgende leden worden in het bestuur gekozen: Sonja Reuser - penningmeester, Rob Korver - bestuurslid kielboot, Hanni Spitteler - bestuurslid publiciteit, Jaap Kos - bestuurslid catamaran. Het bestuur vind dat er een nieuw Roerkoning embleem moet komen. De reden hiervoor tweeledig:
1. Het KNWV lidmaatschap. Dit moet in het nieuwe vignet tot uitdrukking komen.
2. Het oude Roerkoning embleem is wat oubollig. De catcommissieleden (dwars als ze zijn) vervangen het platbodem  roer in het vignet voor een afbeelding van een catamaran.

Het nieuwe Roerkoning embleem zal tot uitdrukking moeten brengen dat De Roerkoning zowel voor kielboot als catamaran zeilers bedoeld is. De leden wordt gevraagd een nieuw embleem te ontwerpen.

1988:

Het eerste nummer van het verenigingsblad verschijnt. Nu nog onder de naam 'Club Nieuws'. Op de voorkant staat voor de laatste keer het oude Roerkoning embleem afgebeeld. Op de voorjaarsALV komt Peter Duncker met het voorstel om het blad de naam " 't Roerblad” te geven.Tevens wordt gestemd over het nieuwe embleem. Rob Korver heeft het idee het oude embleem te handhaven, toegevoegd met de KNWV vermelding. Er is echter maar een nieuw ontwerp dat volgens de notulen 'door alle leden positief wordt onthaald'. Er wordt dit jaar gezeild met een kielboot op het Nieuwe Meer. De kielboot commissie gaat dit jaar voor het eerst officiële KNWV diploma's afgeven aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. De catcommissie gaat met het KNWV praten over de invoering van een dergelijk systeem voor de catamaran. Tot nu toe bestaat er in Nederland nog geen officieel landelijk catamaran zeildiploma. De activiteiten voor dit jaar bestaan uit de Roerkoningdag, (traditioneel) wadlopen, wild water kanoën en afsluitend aan het einde van het seizoen een feestavond die ook dit jaar (traditioneel) in D 'Aemstel wordt gehouden. De nieuwe Dart 18 slaat enorm aan bij de instructeurs. Zo sterk zelfs dat een aantal instructeurs er zelf een gaan kopen. Deze tendens zal zich in de toekomst voortzetten. Een paar leden beginnen met hun eigen catamaran fanatiek aan wedstrijden mee te doen. Zij gaan deze winter naar de winter(wedstrijd)training op de Nieuwe Zuwe. De catcommissic besluit de Dart van de vereniging eveneens op de Zuwe neer te leggen, zodat instructeurs hier van de winter gebruik van kunnen maken. Jaap Kos neemt het voorzitterschap over van Titus. Johan van Wijngaarden trekt zich terug als secretaris. Een nieuwe secretaris blijkt moeilijk te vinden. Uiteindelijk wordt ex-leerling Carey Homan bereid gevonden voor deze taak. Wiebe Haag wordt bestuurslid voor de kielboot, Willem van der Heide neemt de taak als  bestuurslid voor de catamaran van Jaap over.

1989:

Mulder stelt gratis voor niets een tweede Dart 18 beschikbaar voor De Roerkoning. Onderhoud, verzekering en ligplaats zijn wel voor rekening van De Roerkoning. Er wordt dit jaar dus gezeild met 2 Dart's op Muiderberg en een Valk op het Nieuwe Meer. Titus treed uit de redactie conmissie. Margreet en Martine Riemersma gaan de nieuwe redactie commissie vormen. Mevr.de Jong (de eerste secretaris van de vereniging) zegt haar lidmaatschap als ere lid op.(?) Willem komt met het voorstel om elke week clubwedstrijden op Muiderberg te organiseren. WSV Muiderberg levert het materiaal. Ook staat er in juni een grote wedstrijd op het plan. Dit is echter nu nog wat hoog gegrepen. Het plan wordt door de voorzitter gecancelt. De publiciteits-commissie plaatst een advertentie voor 'catzeilen'. Nu weet geen één niet zeiler  wat catzeilen is, dus op zich toch al geen slimme tekst. De krant snapt het kennelijk ook niet en maakt er gat-zeilen van! Tijdens de wild water kano tocht komt Willem bijna om. Gelukkig weet hij nog net een tak vast te grijpen. De kano gaat zonder Willem verder. Anco is een uur bezig om hem te redden. Drie Roerkoning teams gaan dat jaar naar Duitsland om het Europees Kampioenschap Dart mee te zeilen. Hoewel de wind erg  hard is ( 6-10bft) en de prestaties laag, is hiermee een vaste kern wedstrijdzeilers binnen De Roerkoning gevormd. Vrije boot zeilen (lees catamaran verhuur) wordt voor cat ingesteld. Er wordt gewerkt met een knipkaart. Cat instructeurs mogen de boot gebruiken voor wedstrijden buiten Muiderberg te zeilen. Iedere instructeur krijgt een kans. 

De organisatie van de wintertraining  op de Nieuwe Zuwe (tot dan toe nog een nieuw initiatief) stelt voor om samen te gaan met Roerkoning. Vanaf dat moment wordt de Roerkoning echt een 'wedstrijd gevende vereniging', zoals dat in KNWV termen heet. Op de najaars ALV wordt het voorstel aangenomen dat iedereen lid kan worden van De Roerkoning (actief of niet actief). De leden worden nog steeds aangenomen op de ALV.

Er wordt een permanente wedstrijd commissie in het leven geroepen. Deze wordt gevormd door Willem van der Heide, Wim van Mansom, Jan Zinkstok en George van Rossenberg. De wedstrijd commissie krijgt een vertegenwoordiger in het bestuur (Wirn van Mansom). De bestuursvertegenwoordiging van de publiciteits-commissie komt te vervallen. Wout Beukeboom heeft een ‘bouwkeet' (eigenlijk meer een schoolgebouw) op de kop getikt. Willem stelt voor om op zoek te gaan naar een eigen lokatie. Hij heeft daarbij het 11-eiland tussen de Schellingwouderbruggen op het oog. De inmiddels 3 jaar oude Dart 18 wordt ingeruild voor een 1 jaar oude Dart. Bijbetaling f5000,- Wiebe Haag wordt de nieuwe secretaris. Henk Degenaars vervangt Wiebe als bestuurslid kielboot.  

1990:

Willem, Jaap en Cristy volgen in de winter een cursus voor wedstrijdleiding bij het KNWV. Dit zal het komende seizoen zijn vruchten afwerpen. Sonja Reuser treed af als penningmeester. Saskia Smith neemt haar plaats in. Naast de Dart18 wordt nu een Dart 20 voor f750,- van Mulder gehuurd. Deze boot blijkt uitstekend geschikt voor catamaran les. De plannen van de wedstrijd commissie voor het komende seizoen zijn: Vriidag avond wedstrijden voortzetten. Op het weekend van 15 en 16 september wordt op Muiderberg het Open Nederlands Kampioenschap Nacra One-Up gevaren. De organisatie is in handen van De Roerkoning. Dankzij het welwillend ter beschikking stellen van bun zeil resp. motor jacht door 2 leden en de medewerking van veel leden wordt het een succes. De Nacra Klasse Organisatie wil in 1991 zeker terugkomen. Alles liep goed, minpuntje was dat Jaap de rubberboot van George aan flarden voer. Maar ja dat heb je met al die albatrossen. De activiteiten voor dat jaar worden gevormd door Ultra Light Vliegen, een catamaranzeiltocht (per auto, vanwege windstilte) naar Schardam en het traditionele Roerkoning feest in D'Aemstel. Er wordt gelest met een Valk op het Nieuwe Meer. 

Op de najaars ALV wordt de nieuwe kielboot commissie geïnstalleerd. Deze bestaat uit Hans Brouwer, John Balk en Joost Querido. Joost wordt bestuursvertegenwoordiger voor de kielboot. Willem doet mededelingen over de besprekingen met de sportraad en de gemeente Amsterdam, het wil niet vlotten. De kansen zijn nihil.

De wintertraining 90/91 wordt nu voor het eerst helemaal verzorgd door De Roerkoning. De deelnemers vinden dat de organisatie er op vooruit gegaan is. Ook de boeien die we gebruiken zijn beter zichtbaar dan de boeien die vroeger gebruikt werden. Sjouke Huisman maakt in de winter een uitslagen verwerkingsprogramma.

1991:

Het jaar begint met een druk bezochte nieuwjaarsborrel. Op 29 januari 1991 bestond de vereniging 20 jaar. Het lustrumfeest wordt echter pas gehouden in september. De Roerblad uitgave ter gelegenheid van dit jubileum heb je nu onder ogen. Dat mocht ook wel want het voorjaar verloopt chaotisch vanwege de overgang naar de nieuwe locatie Muiderzand.

 

...................   wordt vervolgd    .................