Ook jouw lidmaatschap is van harte welkom!

Zeilvereniging de Roerkoning geeft zeillessen in valken op de Nieuwe Meer in Amsterdam en organiseert zeilwedstrijden vanuit Muiderzand bij Almere. Als je lid wordt van de Roerkoning dan ondersteun je de club met het organiseren van deze activiteiten en het onderhouden van het wedstrijdmateriaal. Daarnaast krijg je bij clubwedstrijden op woensdagavond korting op inschrijfgeld.

Via de Roerkoning kan je ook automatisch lid worden van het Watersportverbond, met flinke korting. Hiertoe worden adresgegevens verstrekt aan het Watersportverbond en ontvang je de waterpas (en eventueel een magazine van het Watersportverbond). Lidmaatschap van het Watersportverbond is verplicht als je NK's of erkende klassenwedstrijden wilt zeilen. Voor deze evenementen heb je een startlicentie van het Watersportverbond nodig. Maar je hebt ook de keus om alleen donateur van de Roerkoning te zijn en dus niet lid van het Watersportverbond.

Er zijn twee vormen van lidmaatschap mogelijk:

De Algemene Leden Vergadering van 24 juni 2008 is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om in het vervolg de contributie uitsluitend te innen via automatische incasso om het voor de leden en de penningmeester makkelijker te maken. Dus lidmaatschap van ZV de Roerkoning en het Watersportverbond is vanaf nu alleen mogelijk indien betaald wordt via automatische incasso.

Wat moet je doen om je aan te melden als nieuw lid?

Wij verzoeken je vriendelijk het machtigingsformulier voor automatische incasso in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de Penningmeester van ZV de Roerkoning:

Johan van der Kluft
Waalbandijk 74
6654 KC Afferden

Ondertekenen, scannen en e-mailen naar  roerkoningpenningmeester@xs4all.nl mag ook. De contributie zal dan automatisch van je rekening worden afgeschreven, normaal gesproken aan het begin van het seizoen. Als je je tussen 1 januari en 1 oktober als nieuw lid aanmeld, dan zal gedurende het seizoen het volledige contributie worden afgeschreven. Binnengekomen aanmelding na 1 oktober worden behandeld als nieuw lidmaatschap voor het volgende seizoen.

Wat moet je doen als je het lidmaatschap van de Roerkoning en/of Watersportverbond wilt opzeggen?

Als je gn lid meer wil zijn van de Roerkoning en/of het Watersportverbond dan moet je je vr 1 januari afmelden bij de penningmeester door een email te sturen naar roerkoningpenningmeester@xs4all.nl. De Roerkoning zal je afmelding ook doorgeven aan het Watersportverbond vr aanvang seizoen. Als je je afmeldt n 1 januari dan ben je gedurende dat seizoen nog lid van de Roerkoning respectievelijk het Watersportverbond.

Hoe moet je een adreswijziging doorgeven?

Het is belangrijk voor de Roerkoning en het Watersportverbond dat het adressenbestand up to date is. Geef een adreswijziging door per email aan roerkoningpenningmeester@xs4all.nl of vul onderstaand formulier in met de opmerking "adreswijziging".

Voor een adreswijziging vul je personalia en verstuur:

Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Geboorte datum:
Ligplaats Muiderzand: ja nee
Telefoon priv:
Telefoon mobiel:
E-mail adres:
Opmerkingen:

De internationale bankgegevens van Zeilvereniging de Roerkoning zijn:

IBAN: NL13INGB0004945525
BIC/Swift: INGBNL2A