Cursusvoorwaarden Zeilvereniging De Roerkoning

Inhaallessen

Mocht door weersomstandigheden een les niet kunnen doorgaan, dan kan de instructeur beslissen er een theorieles van te maken. De instructeur kan er ook toe besluiten de les te laten uitvallen, dan zullen we - indien mogelijk - trachten een inhaalles te geven in de uitloopweek. Wanneer een les halverwege afgebroken moet worden, geldt dat als een volwaardige les, deze wordt niet ingehaald. Lessen waarbij de cursist zelf verhinderd is, worden in principe niet ingehaald.

Annulering

Bij onverhoopt toch niet kunnen deelnemen geldt de volgende annuleringsregeling:

Wijziging beschikbaarheid cursist

Wijzigingen in de gegevens van de cursist moeten z.s.m. worden doorgegeven. Met name geldt dit als beschikbare dagdelen wijzigen. Wanneer het lesrooster klaar is, kunnen we niet garanderen dat wijzigingen nog mogelijk zijn, hoewel we dit wel zullen proberen.

Weigering deelname

ZV de Roerkoning behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen uit te stellen of te beŽindigen als het cursusgeld niet tijdig is betaald.